Θεόδωρος Χαραλάμπους και συνεργάτες

Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Εμπορικού Δικαίου. Με συνέπεια και επαγγελματισμό, αντιμετωπίζουμε κάθε είδους υπόθεση με τους εξειδικευμένους μας συνεργάτες όπου αυτό κρίνεται είναι απαραίτητο.

  • Συστάσεις Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, λύσεις, τροποποιήσεις καταστατικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών, αυξήσεις/μειώσεις κεφαλαίων
  • Μετασχηματισμούς, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις εταιρειών, ελέγχους περιουσιακών στοιχείων
  • Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, συμφωνίες μετόχων, συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του ΔΣ

Ας συζητήσουμε την υπόθεσή σας