Τομείς Δικαίου

Το έμπειρο δικηγορικό γραφείο μας χειρίζεται μέγαλο φάσμα νομικού δικαίου.

Τομείς Δικαίου

Με πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας, το δικηγορικό γραφείο μας μπορεί να σας εξυπηρετήσει σε ένα ευρύ φάσμα νομικού δικαίου.

Τομείς Δικαίου

Αστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις ποινικού δικαίου με πλήρη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση.

Εμπορικό Δίκαιο

Συστάσεις εταιριών, μετασχηματισμοί, εξαγορές, εταιρικές αγωγές, ζητήματα μετόχων, έλεγχος περιουσιακών στοιχείων κ.ά.

Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την νομική εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζομένων εντός και εκτός Ελλάδος.

Τραπεζικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει Ανακοπή κατά Διαταγή Πληρωμής, ρυθμίσεις οφειλών, προστασία από αναγκαστική εκτέλεση – πλειστηριασμό κ.ά.

Φορολογικό Δίκαιο

Σύνταξη ενδικοφανών προσφυγών ενώπιων Δ.Ο.Υ, προσφυγών ενώπιον Διοικητικών δικαστηρίων κατά φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ, προστίμων, κά.

Τροχαία Ατυχήματα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την δικαστική επιδίωξη πλήρους αποκατάστασης κάθε ζημίας από τροχαίο ατύχημα.

Ας συζητήσουμε την υπόθεσή σας