Θεόδωρος Χαραλάμπους και συνεργάτες

Τροχαία Ατυχήματα

  • Αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες
  • Αποζημίωση για Ηθική Βλάβη
  • Αποζημίωση για Ψυχική Οδύνη
  • Αποζημίωση αποθετικής ζημίας και διαφυγόντα κέρδη

Ας συζητήσουμε την υπόθεσή σας