Θεόδωρος Χαραλάμπους & Συνεργάτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την νομική εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζομένων εντός και εκτός Ελλάδος έναντι παντός Δικαστηρίου αλλά και της Επιθεώρησης Εργασίας. Σε συνεργασία  με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τη βέλτιστη λύση προασπίζοντας τα συμφέροντά σας.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Συμβάσεις Εργασίας
  • Καταγγελία Σύβασης Εργασίας
  • Καταγγελία ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
  • Αποζημίωση Απόλυσης
  • Αποζημίωση άδειας
  • Επίσχεση Εργασίας
  • Απόλυση εγκύου
  • Υπερεργασία-Υπερωρίες
  • Υποχρεώσεις Εργοδοτών
  • Εξωδικαστική Επίλυση Διαφοράς

Ας συζητήσουμε την υπόθεσή σας