Θεόδωρος Χαραλάμπους και συνεργάτες

Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Τραπεζικού Δικαίου. Με συνέπεια και επαγγελματισμό, αντιμετωπίζουμε κάθε είδους υπόθεση με τους εξειδικευμένους μας συνεργάτες όπου αυτό είναι απαραίτητο(φορολογικοί σύμβουλοι / συμβολαιογράφοι / μηχανικοί / δικαστικοί επιμελητές / πραγματογνώμονες κλπ).

  • Ανακοπή κατά Διαταγή Πληρωμής
  • Ρυθμίσεις οφειλών
  • Προστασία από αναγκαστική εκτέλεση – πλειστηριασμό
  • Προστασία από κατασχέσεις
  • Τραπεζικές καταθέσεις -ακατάσχετοι λογαριασμοί
  • Εκχώρηση απαιτήσεων
  • Συμβουλές δανείων και όροι συμβάσεων

Ας συζητήσουμε την υπόθεσή σας